Iryzacja szkła tytanianami organicznymi

Artykuł / promowany

Iryzacja, zwana powszechnie w hutnictwie jako tęczowanie, jest znaną metodą wykorzystywaną do zdobienia szkła oraz ceramiki. Pierwsze wyroby z wykorzystaniem tej techniki powstawały już w IX w. na Bliskim Wschodzie, do Europy ta metoda dotarła na przełomie XIV i XV wieku.

Iryzacja jest właściwością pewnych powierzchni charakteryzująca się zmianą koloru wraz ze zmianą kąta patrzenia. Jest to zjawisko optyczne, wynikające z nałożenia na siebie dwu lub więcej pół-przezroczystych powierzchni o różnych współczynnikach załamania światła pomiędzy którymi zachodzi interferencja fal świetlnych. Gdy powierzchnia szkła osiągnie temperaturę mięknięcia traktuje się ją organicznymi estrami lub chelatami tytanu ( Tyzor TPT® , Tyzor TnBT®) , tytanian pirolizuje do formy (TiO2)x i pokrywa szkło. Cienki film (TiO2)x ( <100 nm) tworzy całkowicie transparentną powierzchnie, która uzyskuje efekt tęczowania.

 

Stosuje się trzy metody iryzacji:

• Hutnicza, polegająca na osadzaniu par związków iryzujących na powierzchni gorącego szkła bezpośrednio po jego ukształtowaniu.

• Próżniowa, polegająca ma osadzaniu praz związków iryzujących na szkle w aparaturze próżniowej.

• Malarska, polegająca na nanoszeniu na zdobione szkło warstwy farb iryzujących, a następnie ogrzaniu do temperatury bliskiej mięknięciu szkła.

Zalety zastosowania surowców Tyzor® jako środków iryzujących :

• produkt gotowy do użycia, możliwość bezpośredniego natrysku na gorącą powierzchnie szkła poprzez pistolet pneumatyczny,

• unikalny efekt tęczowania,

• efekt wzmocnienia szkła, dzięki któremu powierzchnia jest odporna na mechaniczne uszkodzenia,

• unikalna właściwość “samoczyszczenia”,

• chemiczną odporność powierzchni szkła,

• polepszenie adhezji polimerów do powierzchni,

• gdy grubość filmu (TiO2)x osiągnie wartość powyżej 150 nm, staje się antyrefleksyjną dla światła widzialnego oraz odbijająca promieniowanie podczerwone odpowiedzialne za produkcje ciepła. Szkło pokrytę taką warstwą może być wykorzystywane do produkcji paneli szklanych (które zastosowane w budownictwie oraz przemyśle motoryzacyjnym przeciwdziałają nagrzewaniu się wnętrz), obiektywów aparatów, monitorów komputerowych i telewizyjnych, zniczy i wszelkiego szkła artystycznego.

Produkty Tyzor® Firmy Dorf Ketal® są łatwymi i bezpiecznymi w substancjami o szerokim zastosowaniu w przemyśle szklarskim. Wysoka reaktywność oraz stabilność tych związków zapewnia jak najlepszą efektywność użytkowania.

Jeśli byli by Państwo dodatkowymi materiałami, próbkami oraz ofertą handlową proszę o kontakt.