Izolacja akustyczna przegród wewnętrznych – wymogi

Artykuł / Domy w konstrukcji drewnianej

Przegrodami wewnętrznymi nazywamy stropy międzykondygnacyjne, ścianki działowe i ścianki dzielące mieszkania. Izolacyjność akustyczna ma na celu zapewnienie całości ochrony przed hałasem pochodzącym z sąsiednich pomieszczeń.
W przypadku izolacyjności akustycznej stropów w budynku jednorodzinnym niezbędne jest zachowanie warstwowego układu (kładąc od dołu): płyta gipsowa o grubości 12mm mocowana do listew kapeluszowych, listwy kapeluszowe montowane prostopadle do spodu belek, wełna szklana o grubości 10cm, między belkami, w dolnej części stropu, konstrukcja stropu o rozstawie osiowym belek 40cm, płyta poszycia o grubości 18mm, izolowana od konstrukcji stropu, wykładzina dywanowa na pokładzie z gąbki bądź: płyta gipsowa o grubości 12mm mocowana do listew kapeluszowych, listwy kapeluszowe montowane prostopadle do spodu belek, wełna szklana o grubości 10cm, między belkami, w górnej części stropu, konstrukcja stropu o rozstawie osiowym belek 40cm, Płyta poszycia o grubości 18mm, izolowana od konstrukcji stropu, chudy beton o grubości 4cm, zbrojony siatką Rabitza.
Izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych służy ograniczaniu rozprzestrzeniania hałasu w obrębie pomieszczeń. Zwiększoną izolacyjność wymagają ścianki działowe bez drzwi i między pokojami, a pomieszczeniami sanitarnymi.
Wymaganą izolacyjność w przypadku ścian między mieszkaniami w budynkach wielorodzinnych, zapewnia konstrukcja ściany o podwójnym rzędzie słupków 38 x 89mm w rozstawie 403cm, ustawionych mijankowo na podwalinie 38 x 1403cm, i pokrytych obustronnie podwójną płytą gipsowo-kartonową grub. 15mm.