Izolacje cieplne oraz materiały do ochrony przeciwwilgociowej

Artykuł / Domy w konstrukcji drewnianej

By zapewnić prawidłową ochronę każdemu budynkowi przed wilgocią, niezbędne jest stosowanie odpowiednich materiałów. Na niepożądane działania najczęściej narażone są: drewniana konstrukcja budynku oraz izolacja cieplna ścian, stropów i stropodachów.
Do zabezpieczenia budynku o drewnianej konstrukcji szkieletowej przed wilgocią możemy zastosować: opóźniacze pary bądź wiatroizolację.
Opóźniacz pary zwany jest również paroizolacją. Jego zadaniem, wbrew temu, co mówi nazwa, nie jest całkowite zatrzymanie pary wewnątrz budynku. Powolnie dozuje on przepływ pary z wnętrza budynku do przegród zewnętrznych, a następnie na zewnątrz budynku. W przypadku tego rozwiązania niezbędne jest stosowanie folii polietylenowej o grubości 15mm. Nie tylko opóźniają one przepływa pary, ale również pełnią rolę opóźniacza przepływu powietrza, czyli ograniczają ucieczkę ciepła z budynku. Montaż powinien być tak wykonany, by gwarantował maksymalną szczelność budynku i w najwyższym stopniu ograniczał migracje powietrza między wnętrzem budynku, a jego zewnętrzną stroną.
Wiatroizolacja służy ochronie budynku przed przewietrzaniem poprzez miejsca połączenia płyt poszycia z konstrukcją budynku, a także ochronie drewnopodobnych płyt poszycia przed działaniem wilgoci. W tym celu stosuje się folie wiatroizolacyjne, stosowane bezpośrednio na folie polipropylenowe lub włókniny o przepuszczalności nie mniejszej niż 120-160 g/m/24g.
Ograniczenie swobodnego przepływu powietrza i pary wodnej do i z budynku jest zadaniem uszczelniaczy: gumowych uszczelek bądź pianki polietylenowej o grubości minimum 5mm.
Jako izolacje cieplne stosujemy włókna celulozowe, płyty pilśniowe porowate, wełnę mineralną, wełnę szklaną bądź styropian. Zaletą włókien celulozowych jest odporność na działanie ognia. Wełna drzewna sprawdzi się nie tylko, jako izolacja termiczna, ale również akustyczna. Płyty pilśniowe porowate wraz z dodatkiem bitumu cechują się uodpornieniem na wilgoć, a także dobrym współczynnikiem dyfuzji pary wodnej. Właściwości wełny mineralnej zależą od konkretnego modelu, jaki wybierzemy. Wełna szklana to specyficzna odmiana mineralnej, jej właściwości zależą od struktury wyrobu i gęstości objętościowej. Styropian cechuje się nisko higroskopijnością, zapewnia dobre warunki cieplno-wilgotnościowe i jest odporny na działanie czynników biologicznych. Posiada jednak niską dyfuzję pary wodnej.