Jak wygląda metoda lekka mokra, stosowana do docieplenia budynku

Artykuł / Elewacje domów

Prace związane z elewacją budynku, opierają się również z dociepleniem. Najczęściej stosowaną metodą docieplenia jest metoda lekka mokra. Materiały jakie wykorzystuje się do tej metody, to przede wszystkim styropian, a także siatki, wykonane z włókna szklanego. Nie można zapomnieć o zaprawie klejowej, a także tynku cienkowarstwowym.
Pierwszym etapem, jest dokładnie przygotowanie podłoża do prac dociepleniowych. Gdy zaprawa klejowa zostanie sporządzona, a jest to mieszanka odporna na bardzo wysokie i niskie temperatury, należy sprawdzić czy klej nakłada się tak jak powinien, oraz czy jego przyczepność jest prawidłowa. Płyty styropianowe, naklejane na ściany muszą być jednolite, bez żadnych ubytków. Tą samą zaprawą klejową, na którą był przyklejany styropian, przykleja się do niego siatkę zbrojną. Jej funkcjonowanie polega na ochronie przed wszelkimi uszkodzeniami. Na wszystko nakłada się warstwę farby pokładowej, a następnie warstwę tynku cienkowarstwowego.