Konstrukcja budynku a materiały

Artykuł / Domy w konstrukcji drewnianej

Istnieje spis ściśle określonych materiałów, jakie używane są przy budowie domów o konstrukcji szkieletowej.
- Materiały konstrukcyjne: drewno sosnowe w przypadku głównych elementów, jak ściany, stropy i dach oraz drewno świerkowe stosowane na słupki ścian.
- Drewno konstrukcyjne: musi spełniać wymogi określone normami (suszone komorowo, czterostronnie strugane, zaokrąglone bądź sfazowane krawędzie, wilgotność minimum 18%), nie może posiadać kory, zarobaczenia, sinizny, zgnilizny, dużej ilości sęków, pęknięć, krzywizny i wichrowatości. Powinno posiadać określone wymiary.
- Belki dwuteowe: mogą być stosowane na strop, słupki ścian, elementy konstrukcji dachu.
- Belki stalowe: dla zwiększania rozpiętości stropów drewnianych.
- Materiały płytowe stosowane do poszycia: wilgociouodpornione np. płyta OSB/3, płyta V1-100, sklejka wodoodporna, płyty gispowo-włókniowe.
- Łączniki: służą do łączenia drewnianych elementów. Możemy stosować łączniki metalowe, takie jak: gwoździe, wkręty do drewna, śruby, zszywki lub złącza metalowe.
- Gwoździe: winne być o długości nie mniejszej niż łączna grubość pierwszego elementu łączonego i połowa grubości drugiego elementu. Możemy używać gwoździe budowlane zwykłe, gwoździe budowlane skrętne, gwoździe budowlane karbowane, gwoździe papowe.
- Złącza metalowe: wsporniki belek, złącza kątowe, złącza kalenicowe, stopki pod słupy, blachy do ochrony instalacji.
Wszystkie elementy są objęte wymogami i normami, które muszą być spełnione przed przystąpieniem do budowy.