Konstrukcja dachu – jakie wymogi musi spełniać

Artykuł / Domy w konstrukcji drewnianej

Konstrukcja dachu musi odpowiadać odpowiednim wymogom: statyki budynku, izolacyjności cieplnej, izolacyjności akustycznej. Konstrukcja ta musi być zgodna z nachyleniem określonym w projekcie. Dach stanowi bezpośrednią ochronę budynku przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Niezbędne jest by spełniał on wymagania statyczne dotyczące przenoszenia obciążeń śniegiem, wiatrem i pokrycia dachu. Stropodach winien posiadać przegrodę zewnętrzną.
Dach musi pokrywać budynek na całej powierzchni, nawet, jeśli elementy konstrukcyjne budynku wystają poza niego. Pokrycie dachu musi być szczelne by zabezpieczyć budynek przed opadami atmosferycznymi. Głównym elementem konstrukcyjnym dachu są krokwie – przenoszą one obciążenie wiatrem, śniegiem i pokrycia dachowego.
Najpowszechniejszym rozwiązaniem dachu jest dach krokwiowy, dach krokwiowo-jętkowy bądź wiązary kratowe łączone na płytki kolczaste lub sklejkę. Dach krokwiowy stosowany jest przy małych rozpiętościach. Krokwie należy oprzeć i zakotwiczyć w koronie ścian zewnętrznych. W zależności od stosowanej metody, krokwie mogą opierać się o deskę kalenicową bądź krokiew naprzeciwległą. Dach krokwiowo-jętkowy stosowany jest w przypadku większych rozpiętości. Sposób mocowania krokwi i jętki wynika z obliczeń konstrukcyjnych. Wiązary dachowe opierają się na konstrukcji kratowej.
Wysokość krokwi uzależniona jest od obliczeń konstrukcyjnych i grubości izolacji cieplnej na połaci dachu. Krokwie narożne i koszowe powinny być o jeden rozmiar większe niż zwykłe krokwie. Otwory na połaci dachu nie powinny przekraczać szerokości równej rozstawowi krokwi.