Konstrukcja ścian działowych – wymogi

Artykuł / Domy w konstrukcji drewnianej

Konstrukcja ścianek działowych składa się z: podwalny (dolny poziomy element mocowany do podłoża), słupków (konstrukcja ściany) oraz oczepu (górny poziomy element łączący słupki ściany). Na konstrukcję ścianki stosujemy elementy o przekroju 38 x 89mm, 38 x 63mm, (jeśli nie jest wymagana izolacja) bądź 38 x 144mm (w przypadku ścianek z instalacją sanitarną). Cała konstrukcja powinna być pionowa.
Ścianki działowe wymagają odpowiedniej izolacyjności akustycznej. W tym celu stosowany jest materiał o gęstości min. 80kg/m, a także płyta gipsowo-kartonowe o grubości 12,5mm. Izolacyjność tą możemy podnieść poprzez obustronny montaż dodatkowej płyty gipsowej. W przypadku ścian nośnych niezbędne jest wykonanie nadproża nad otworami drzwiowymi. Jego wysokość dobieramy w zależności od przenoszonych obciążeń i szerokości otworu. W przypadku ścianek działowych nienośnych nie są wymagane nadproża nad elementami drzwiowymi. Usztywnienie całej konstrukcji należy wykonać poprzez montaż usztywnień między słupkami ościeża, a następnymi słupkami ściany bądź poprzez montaż dodatkowego słupka z każdej strony otworu.
W celu połączenia ścianek działowych ze ścianą zewnętrzną stosujemy przewiązki zamocowane między słupkami ściany zewnętrznej. Opcja ta wymaga dodatkowej instalacji elementów w płytach gipsowych (w narożnikach). Na oczepach ścianek działowych, biegnących prostopadle do belek stropu wyższej kondygnacji, niezbędny jest montaż zastawek ogniowych. Zastawki te służą ograniczeniu rozprzestrzeniania się ognia w czasie pożaru do sąsiednich pomieszczeń.