Oszczędne budowanie

Artykuł / Domy w konstrukcji drewnianej

Każdy z nas chce budować oszczędnie gdyż pozwala to na ograniczenie wydatków. W tym celu warto optymalnie zaprojektować konstrukcje naszego przyszłego domu, uwzględniając przy tym wszelkie bezpieczeństwo. Kilka rad pozwoli nam zyskać parę dodatkowych gorszy, które możemy potem wydać na aranżację wnętrza.
Przewiązki w ścianach warto ograniczyć tylko do najbardziej wymagających miejsc: tam gdzie montujemy szafki kuchenne i armaturę łazienkową, po obu stronach otworów drzwiowych (celem usztywnienia znajdujących się tam słupków i zapewnienia maksymalnej sztywności ościeżnicy drzwiowej), w miejscach łączenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych, w miejscach montażu puszek elektrycznych, w ścianach zewnętrznych o słupkach, których wysokość przekracza trzy metry, przy czym nie jest to podyktowane samą konstrukcją, a bezpieczeństwem pożarowym, wzdłuż policzków klatki schodowej (funkcja zastawek ogniowych). Przewiązki te możemy wykonać z odpadowych odcinków elementów konstrukcji.
Przewiązki w stropach powinniśmy montować: w połowie rozpiętości stropu, pod warunkiem, że on większy niż 3,6m (w celu uniknięcia skręcania belek stropowych i zmniejszeniu ich ugięcia), w miejscach łączenia ścian działowych ze stropem (tylko wtedy, gdy ściana ta jest równoległa do belek stropowych), między belkami stropowymi zarówno pod jak i na wewnętrznymi ścianami nośnymi. Przewiązki w stropach możemy wykonać z desek o szerokości równej pełnej bądź niepełnej wysokości belki stropowej, ze skrzyżowanych łat drewnianych lub z profili stalowych (krzyżulcowe).