Posadowienie- wymagania techniczno-montażowe

Artykuł / Domy w konstrukcji drewnianej

Istnieje szereg wymagań techniczno-montażowych dla posadowienia. Drewniana konstrukcja budynków szkieletowych może zostać postawiona na płycie betonowej bądź na ścianach fundamentowych. Zarówno posadowienie, płyta ścian, jak i korona ścian fundamentowych, musi spełniać określone warunki względem równości i płaskości. Odchylenia nie mogą wynosić więcej aniżeli 2 milimetry na długości ściany zewnętrznej budynku. Pomiar wypoziomowania podłoża należy dokonać łatwą o długości 2 metrów z dokładnością do 1 milimetra.
Minimalna wysokość posadowienia wynosi: 20 centymetrów dla budynków o elewacji z sidingiem drewnianym lub winylowym, systemem dociepleń z wełny lub styropianu bądź 15 centymetrów dla elewacji ceglanych.
Niezbędna jest izolacja drewnianych elementów konstrukcji od podłoża betonowego. W tym celu zaleca się użycie izolacji w formie papy izolacyjnej bądź folii budowlanej. Ta powinna być wykonana z podwójnych pasków materiału o szerokości nie mniejszej niż szerokość podwaliny.
Cała konstrukcję uszczelniamy pianką polietylenową o grubości minimum 5 milimetrów i szerokości równej szerokości podwaliny.
Montaż całej konstrukcji budynku zaczynamy od montażu podwaliny. Ta winna być zrobiona z elementów drewnianych, impregnowanych ciśnieniowo. Szerokość musi być równa szerokości elementów konstrukcyjnych ściany. By zakotwiczyć ją w podłożu zaleca się użycie kotew metalowych. Te musimy osadzać w odległości minimum 120 centymetrów, a w narożnikach budynku do 30 centymetrów.