Umieszczanie okien w ścianie

Artykuł / Okna do domu

Jeśli ściana budynku jest jednowarstwowa, najlepszym rozwiązaniem jest montaż okna na środku jej grubości. Nierzadko zdarza się, że ściany składają się na dwie warstwy (chociażby elewacja ocieplająca), wtedy najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zamocowanie okna z zewnętrznej strony muru. Ocieplenie zminimalizuje straty energii cieplnej, jeśli odpowiednio umieści się je na ościeżnicy. W przypadku ścian złożonych z trzech warstw, okno powinno się zamontować z zachowaniem maksymalnego wysunięcia do zewnątrz. Zdarza się, że podczas budowy budynków niskoenergetycznych, okna mocuje się jakoby przed murem, w warstwie ocieplającej. Stosuje się do tego specjalne profile montażowe. Jeśli planowana jest renowacja budynku, włączając w to termoizolację i wymianę okien, przyjmuje się postępowanie jak w przypadku ścian dwuwarstwowych. Miejsce mocowania zależy już o parametrów okien. Im lepsze parametry cieplne ma okno, tym bardziej można pozwolić sobie na montaż w warstwie elewacyjnej.