Wpływ koloru ścian na trwałość elewacji

Artykuł / Elewacje domów

Albedo jest współczynnikiem pokazującym stosunek promieni odbitych od danej powierzchni, do ilości promieni padających. Największy wpływ na ten współczynnik ma kolor podłoża. Biały kolor powoduje odbicie 100 procent promieni padających. Natomiast głęboka czerń, przyczynia się do pochłonięcia wszystkich promieni, a tym samym braku promieni odbitych. Dlatego odkryto zależność między kolorem elewacji, a jej trwałością. O tym będzie świadczył budowlany współczynnik HBW, który wyraża identyczną definicję jak w przypadku albedo. Jednym słowem, im wyższy współczynnik HBW, czyli im kolor jaśniejszy, tym dłużej zostają zachowane wszystkie właściwości farby. W przypadku ciemnej farby, pochłaniane promienie słoneczne przyczyniają się do wystąpienia naprężeń termicznych. Jest to zjawisko powodujące mikropęknięcia, a czasem nawet odpadanie części elewacji. Aby uniknąć ograniczeń co do wyboru koloru tynku, ze względu na wyżej opisane skutki uboczne wyboru ciemnych barw, warto zdecydować się na tynki zawierające włókna węglowe bądź tynki akrylowe. Są one szczególnie wzmocnione pod względem oddziaływania promieni słonecznych bez względu na ich barwę.