Wymagania techniczno-montażowe w zakresie konstrukcji budynku

Artykuł / Domy w konstrukcji drewnianej

Technologia lekkiego szkieletu drewnianego jest coraz popularniejsza w naszym kraju. Polega ona na wznoszeniu budynków opartych na drewnianej konstrukcji nie tylko ścian, ale również stropów i dachu, z małogabarytowych elementów. Prawo Budowlane stawia wiele wymagań techniczno-montażowych w zakresie konstrukcji budynku obiektów budowlanych.
Wymagania te mają na celu jak najdokładniejsze przedstawienie wymogów w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych o konstrukcji szkieletowej (lekkiej, drewnianej). Wskazuje ona istotne kwestie, na jakie trzeba zwrócić uwagę np. podczas samego projektowania budynku bądź realizacji tego projektu. Normy i przepisy Prawa Budowlanego określają warunki techniczne, jakie musi spełniać budynek. W polskim prawie niezbędne jest ich stosowanie.
Wymagania dotyczące lekkiej, drewnianej konstrukcji szkieletowej dotyczą samej konstrukcji budynku oraz podstaw rozpoczęcia jej montażu. Za konstrukcje przyjmuje się:
- cała konstrukcję budynku nie wyłączając ścian, stropów oraz dachu wykonanych z tarcicy konstrukcyjnej,
- poszycie ścian, stropów i dachu wykonane z płyt drewnopodobnych bądź płyt włóknowo-gipsowych,
- łączniki takie jak: gwoździe, śruby, zszywki i wszelkiego rodzaju inne łączniki metalowe.
By zacząć montaż konstrukcji budynku niezbędne jest załatwienie wszelkich formalności, w tym: pozwolenia na budowę, protokół przekazania placu budowy, umowy pomiędzy firmą wykonawczą, a osobą zamawiającą oraz gotowy projekt budowlany.
Zanim firma wykonawcza przestąpi do rozpoczęcia montażu konstrukcji powinny być zakończone wszelkiego rodzaju roboty posadowienia budynku.

Montaż drewnianej, lekkiej konstrukcji budynku wykonujemy tylko i wyłącznie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.